Werkwijze

Ik werk vanuit het contextuele gedachtengoed van prof. I. B. Nagy. Die gaat ervan uit, dat de belemmeringen die je vandaag ervaart hun oorsprong vinden in ervaringen in het verleden. Jouw ervaringen tijdens het opgroeien, zijn mede bepalend voor de manier waarop je naar het leven kijkt, hoe je relaties aangaat, hoe je over jezelf denkt. Het heeft invloed op allerlei gebieden in je leven; de relatie met je partner, het contact met je familie en vrienden, je werk. De eerste stap om te komen tot verandering is dat je je hiervan bewust wordt. Vandaaruit kun je gaan ontdekken, hoe je kunt werken aan een positieve verandering.

Ik wil je helpen om veranderingen in je leven te verwezenlijken voor de lange termijn. Dit doe ik door de context van je familie te betrekken bij de therapie. Voor mij is jouw familie altijd aanwezig, of ze er nu bij zijn of niet. Ik geloof dat daar sleutels voor herstel en vrijheid te vinden zijn.


Wat we doen tijdens de therapie sessies

Tijdens het eerste gesprek wil ik samen met jou je hulpvraag duidelijk krijgen en maken we afspraken voor het verloop van de therapie.

* We gaan de feiten in kaart brengen die voor jou belangrijk zijn.

* We kijken naar hoe jij en je familieleden hiermee zijn omgegaan.

* We onderzoeken de onderlinge verhoudingen.

* We kijken naar wat dit vandaag voor jou betekent in de verschillende relaties.

* We onderzoeken welke acties je kunt inzetten om tot verandering te komen.

Natuurlijk gebeurt die op jouw eigen tempo en op de manier die bij jou past.


* Tijdens de therapiegesprekken maak ik gebruik van hulpmiddelen, als dit helpend is. Het werken met poppetjes kan je bijvoorbeeld nieuwe inzichtgen opleveren.