Visie

In deze tijd lijken veel zekerheden weg te vallen. Daardoor kun je gemakkelijk je houvast kwijtraken. Ik geloof dat ieder mens houvast nodig heeft in het leven. Ieder mens wil geliefd zijn door een ander en van betekenis zijn voor die ander. De manier waarop je in het leven staat wordt in belangrijke mate bepaald door het gezin waar je uit komt. Daar ligt immers je oorsprong. Of het contact nu goed is of moeilijk. Jouw ouders hebben jou het bestaan gegeven. Ik ben er daarom van overtuigd, dat ook daar de sleutels tot duurzame verandering te vinden zijn.

Als mensen hebben we elkaar nodig om te groeien, om te ontdekken wie we zijn. Vandaaruit kun je met vertrouwen de wereld in gaan en gezonde relaties aangaan met andere mensen. Je verleden heeft een belangrijke invloed op hoe je nu in het leven staat en de keuzes die je maakt voor de toekomst. Door te werken aan herstel in je eigen leven, geef je ook aan de mensen om je heen en investeer je in de volgende generatie.

Ik geloof in de kracht van een goede relatie tussen therapeut en cliënt, die blijft zolang de therapie duurt. Vanuit een vertrouwensbasis kun je als cliënt de pijn en belemmeringen in je leven onder ogen zien, om zo tot groei te komen.