Voorbeeld kaarten "Het blijft toch je familie" - deel 2 : Gezin van herkomst

Hieronder zie je van iedere categorie een korte beschrijving van het onderwerp met daarbij een voorbeeld van een vraag.

Gezin van herkomst

15 vragen

Broers en zussen

18 vragen

Familie

8 vragen

Legaat / delegaat

12 vragen

Adoptie- / pleegouders

9 vragen

Anders geaard

13 vragen