Algemene voorwaarden

Meldcode Huiselijk geweld

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en meldenvan huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basisvan de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. De meldplichtomvat het recht om op verzoek van het meldpunt informatie te verstrekken over de ouders e/o het kind,zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouders.


AVG

Ik houd persoonsgegevens bij van cliƫnten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.